Av拍摄花絮

Av拍摄花絮

然诸药皆消破之品,恐于元气有伤,故加黄以补助气分,气分壮旺,益能运化药力。”答曰∶“黄诚有透表之力,气虚不能逐邪外出者,用于发表药中,即能得汗,若其阳强阴虚者,误用之则大汗如雨不可遏抑。

若果嫩绿之叶,方中用三钱即可。 故用滋补真阴之药为主,而少以补气之药佐之,又少加利小便之药作向导。

不知二药大能固涩下焦,为治崩之主药也。按∶此证亦镇逆承气汤证,因其证两次始述明,遂致将方中药品前后两次分用之,其病亦即前后两次而愈矣。

问其大便数日未行,投以大剂白虎汤加金银花、连翘、龙胆草,煎汤一大碗,徐徐温饮下,连服三剂,烦躁与疮皆愈。此节与温病提纲遥遥相应,合读之则了如指掌。

恐开破之力太过,参、又各加一钱,又加天冬三钱,以解参、之热。木与风为同类,人之脏腑,无论何处受风,其风皆与肝木相应。

惟先服白虎汤或先服白虎加人参汤,去其实火,即以复其真阴,培其元气,而后微用降药通之,下后又何至不解乎。然治吐血之药,恒兼能治下血,若三七、茜草诸药是明征也。

Leave a Reply